تماس با میثم اسماعیلی

برای پاسخگویی بهتر به موارد زیر دقت کنید

موضوع مورد سوالتان را دقیق انتخاب کنید.

انتخاب موضوع در خصوص سوالتون اهمیت بالایی داره.

شماره تلفن خود را به درستی وارد کنید.

یکی از مشکلاتی که باعث می شود تا نتوانیم پاسخگوی شما باشیم، درست وارد نکردن شماره تلفن است. این موضوع را باید مد نظر قرار دهید که تنها راه ارتباطی بین ما و شما شماره تلفن است.

متن پیام خود را واضح بنویسید.

اگر سوال مشخصی دارید و یا موضوع انتخابی شما نیاز به توضیح دارد، لطفا آن را در یک پاراگراف، قابل فهم، کوتاه و واضح بنویسید تا در پاسخگویی به شما دچار مشکل نشویم.